Bøn på tværs af kulturer

Guds folk er globalt og består af mennesker af mange kulturer. Tværkulturel bøn kan være bøn sammen med mennesker fra andre kulturer og andres bøn for danskere. 

Det kan I gøre ved at lære andres traditioner for bøn at kende og bruge det som inspiration til jeres bønner og måder at bede på. Eller I kan bede sammen med mennesker fra flere kulturer.

Når I beder sammen på tværs af kulturer, kan I gøre flere ting for at alle føler sig hjemme. I kan aftale, hvordan bønnen foregår, inddrage forskellige måder at bede på og bruge fast formulerede bønner. I kan også aftale, at migranter, flygtninge eller nydanskere bidrager med bede-emner, f.eks. for deres hjemland. Det kan være en hjælp at samle bede-emner først og skrive dem op på en tavle. Tag også imod nydanskeres bøn for Danmark.

Under bønnen er det naturligt, at I beder på hver jeres sprog. Det gør ikke noget, at alene Gud forstår bønnen. 

I kan også tilbyde personlig forbøn. Mange vil nemlig gerne have for forbøn under fire øjne, og nogle spørger selv efter det. 

Det kan også være en ide at invitere migranter og andre nydanskere ind i jeres fællesskab og bede dem fortælle om deres land og dets kultur. Husk at enhver kultur/land har både gode og dårlige sider. Arrangér eventuelt fællesspisning inden og bed for hinanden. 

Af Krista Rosenlund Bellows