Diakoni og bøn

Diakoni betyder at tjene. I diakoni har vi fokus på, hvad vi kan gøre for at vise vores medmennesker Jesu kærlighed gennem handlinger frem for primært at sætte ord på den. 

Vi kan tjene mennesker i bøn. Både ved konkret forbøn; ved at bede Gud vise os, hvem vi særligt skal tjene; eller at Gud vil sende mennesker på vores vej, som har særlig brug for hjælp. Bøn og diakoni hænger således ofte sammen.

Når Gud så viser os, hvem vi skal række ud til, og hvad de har brug for hjælp til, er bønnen også en vigtig livline. Den kan være med til at modvirke en oplevelse af, at magtesløsheden tager modet fra os. På den måde får vi lov til at være sammen med vores himmelske Far om opgaven, og han går ved siden af os i tjenesten for andre.

Alle har ikke lige store erfaringer med at være i diakoni. Derfor kan det være en hjælp at række ud sammen og på den måde være fælles om øve sig i noget, der kan være fremmed og vanskeligt for nogle. 

Det kan I f.eks. gøre ved at afholde ”Gestus” til september i jeres fællesskab. Gestus er tænkt som en dag, hvor I tilbyder mennesker konkret hjælp. Det kan være havehjælp i jeres nærområde, afholde et kreativt arrangement på det lokale plejehjem eller give trængende mennesker i jeres fællesskab en hjælpende hånd. En del af jeres forberedelser til Gestus kan være at bede Gud om at vise, hvem I skal engagere og møde denne dag.

Af Maria Legarth