Hvad er JesusLytter?

I Indre Mission sætter vi særligt fokus på bøn i 2024. Vi vil bede sammen for mission og tænke bønnen som mission. Vi håber, det kan inspirere mennesker i hele Danmark til at bede til Jesus. 

Bøn er dialog med Gud, vores far i himlen, og gennem bønnen får vi både lov til at snakke med ham, lytte efter hans svar, takke og at være tæt på ham. Lad os hjælpe og opmuntre hinanden til at bede, lytte og takke. 

Vi vil også inspirere til at se bønnen som mission, så vi sammen kan opmuntre mennesker, der ikke beder til daglig, til at bruge bønnen til at komme til Jesus. Det kan både være ved at invitere mennesker til at bede sammen med os, da mange mennesker allerede har erfaringer med at bede, og bøn for konkrete mennesker i vores liv, der ikke tror på Jesus. 

For at få inspiration og input til at bede sammen og hver for sig, har vi på jesuslytter.dk samlet et væld af materialer. Her er samtaleark til brug i bibelgruppen, indledninger til en aften om bøn, ideer til konkret bøn, undervisning og artikler om bøn. F.eks. en artikel om hvorfor det kan være svært at bede, samtale-ark om Jesus´ løfter, inspiration til at bede ved hjælp af Kristuskransen og en andagt til dig, der er bekymret. 

Vi håber, du vil bede med for mission og overveje, hvordan du kan bruge bønnen som mission, så vi sammen kan sætte bøn i gang rundt i Danmark med håb om vækkelse –  for Jesus lytter.

Guds velsignelse

På vegne af Indre Missions Missionsteam
Maria Legarth og Mathilde Stær

Hvad er Missionsteamet?

Indre Missions Missionsteam har som mål at give frimodighed og inspiration til mission i Danmark.