Diakoni og bøn

Jesus mødte mennesker på mange forskellige måder. Nogle blev helbredt, andre fik ord med på vejen, nogle blev irettesat, nogle fik mad, andre vasket deres fødder – alt efter deres behov. Jesus så nemlig på mennesker og forstod, hvad de hver især havde brug for. Og alle havde ikke brug for det samme.

Sådan kan vi også øve os i at se mennesker i dag. Nogle har brug for at lytte til Jesu ord, mens andre har brug for at blive lyttet til eller at få konkret hjælp. Det centrale er, at vi tager Jesus´ blik på os og ser mennesker med hans kærlige øjne. 

Læs Matt 8,14-17; Matt 9,36; Matt 14,14-20; Luk 7,11-15 og Joh 8,10-11. Læg mærke til under læsningen, hvad der kendetegner Jesus´ blik og tal om det bagefter.

Diakoni betyder at tjene. I diakoni har vi fokus på, hvad vi kan gøre for at vise vores medmennesker Jesu kærlighed gennem handlinger frem for primært at sætte ord på den. 

Tal om, hvordan I tjener andre? Læs Matt 25,35-36: Hvordan kan Jesus konkrete beskrivelse af kærligheden til ham vise os, hvordan vi kan tjene andre?

Vi kan også tjene mennesker i bøn. Både ved konkret forbøn; ved at bede Gud vise os, hvem vi særligt skal tjene; eller at Gud vil sende mennesker på vores vej, som har særlig brug for hjælp. Bøn og diakoni hænger således ofte sammen.

Når Gud så viser os, hvem vi skal række ud til, og hvad de har brug for hjælp til, er bønnen også en vigtig livline. Den kan være med til at modvirke en oplevelse af, at magtesløsheden tager modet fra os. På den måde får vi lov til at være sammen med vores himmelske Far om opgaven, og han går ved siden af os i tjenesten for andre.

Hvordan oplever I at bøn og hverdagsdiakoni hænger sammen i jeres liv? Og hvis ikke I gør det, hvordan kan I komme til det?

Alle har ikke lige store erfaringer med at være i diakoni. Derfor kan det være en hjælp at række ud sammen og på den måde være fælles om øve sig i noget, der kan være fremmed og vanskeligt for nogle. 

Det kan I f.eks. gøre ved at afholde ”Gestus” til september i jeres fællesskab. Gestus er tænkt som en dag, hvor I tilbyder mennesker konkret hjælp. Det kan være havehjælp i jeres nærområde, afholde et kreativt arrangement på det lokale plejehjem eller give trængende mennesker i jeres fællesskab en hjælpende hånd. En del af jeres forberedelser til Gestus kan være at bede Gud om at vise, hvem I skal engagere og møde denne dag.

Hvordan vil I bruge bøn i jeres forberedelser af Gestus?

Sammenfattende kan man sige at gennem diakoni får vi mulighed for at lade Gud skinne gennem os og bruge os som bindeled mellem ham og mennesker. 

Slut af med en fælles bøn, hvor I beder Gud om at vise jer, hvem I skal være bindeled for, og hvordan I kan gøre det. 

I kan få mere inspiration til diakoni hos Margit Ahlefeldt Simonsen, der er diakonikonsulent i Indre Mission, på tlf. 24490979.

Skrevet af Maria Legarth til Jesuslytter.dk