Strider det mod Bibelen at bede højt?

Spørgsmål: I Matthæusevangeliet 6,5 står der, at man skal gå ind i sit kammer og lukke sin dør, når man vil bede. Det er for at undgå, at vi skal blive som hyklerne, der ynder at vise sig frem, når de vil bede. 

I min ungdomsforening plejer vi at slutte mødet af med at bede højt for hinanden i små grupper. I de grupper kan jeg godt føle, at man i stedet for at koncentrere sig om bønnen, kommer til at fokusere på, hvordan man kan formulere sin bøn, så at den bliver så pæn som muligt. Derfor vil jeg gerne spørge: Hvad siger Bibelen om at bede højt for andre?


Svar:

Tak for dit spørgsmål. Der er givet meget velsignelse gennem bøn sammen. Vi møder det i Det Gamle Testamente i blandt andet Esters Bog i slutningen af kapitel 4, hvor Mordokaj sammenkalder alle jøderne i borgen Susa for at bede om Guds hjælp og udfrielse.

I Det Nye Testamente møder vi det i Apostlenes Gerninger 4,23-31 og flere andre steder kunne nævnes. Det er altså ganske klart, at de første kristne og mennesker, der levede i troen på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, bad, og de bad sammen. 

Bede, ikke demonstrere

Hvordan forholder det sig så til Jesu ord om, at vi skal gå ind i lønkammeret for at bede, så vi ikke gør som hyklerne? (Matthæusevangeliet 6,5) Nogle har altid gerne villet demonstrere deres fromhed overfor mennesker, der er mindre fromme. Det kan gøres på mange måder, blandt andet ved at stille sig på et gadehjørne og bede højt og langt, eller ved på en restaurant at bede bordbøn, så alle i lokalet kan se, at sådan gør vi. Det er dette Jesus taler imod, at vi demonstrerer vores fromhed overfor andre mennesker. 

At hjælpe hinanden med bøn

Jeg vil opfordre jer til i ungdomsforeningen at tale om dette med bedemøde. Du bruger nemlig udtrykket, at I “beder for hinanden”. Ved et bedemøde er det ikke meningen, at vi skal bede for hinanden, ligesom man læser højt for hinanden. Meningen er, at vi skal bede sammen; at vi skal hjælpe hinanden til at bede. Jeg finder ofte meget stor glæde ved at bede sammen med nogen, for det sker næsten hver gang, at nogen beder på en måde og for emner, som jeg ikke ville have gjort, og det giver nye vinkler på bønnen. 

Omkring det med at bede højt henviser Jørn Bloch til en anden artikel på Jesusnet.dk: Bør man bede højt til fællesbøn?.

Skrevet af Jørn Bloch til Jesusnet.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *