Bøn og kreativ forkyndelse

Helle Noer, konsulent for kreativ forkyndelse, tilbyder at holde møder i IM/IMU-foreninger og har en række emner om bøn, hvor forkyndelsen bliver bredt ud, så den rammer flere sanser end ørerne. Helle bruger sin kunst til at fortælle om bøn og inddrager billeder og små opgaver undervejs. Se
mere her. Hun tilbyder f.eks. workshops og møder ud fra disse emner:

Fadervor
Fadervor har det med at blive en remse, man slet ikke tænker over. At få sat billeder på bønnerne kan være en hjælp til at fokusere på bønnens indhold – og måske også give anledning til en spændende debat. Deltagerne skal i små grupper parre billeder med bønnerne i Fadervor, hvorefter jeg forklarer mine tanker ved tilblivelsen af billederne, mens deltagerne får mulighed for at kommentere.
 
Hjælp til bøn 
Dette tema tilbyder nye muligheder for at bruge både øjne og hænder i bønnen. Det kan være ved at lave dit eget bede-hjælpemiddel, fx en bedeskammel, et glimmerglas, en meditationsperlekæde eller prøv at male en bønneblomst eller skrive i en bedelabyrint. Jeg starter selvfølgelig med at fortælle lidt om bøn med udgangspunkt i Luthers metode, som jeg selv bruger meget.