Bøn og Guds løfter

Kort beskrivelse 

Med udgangspunkt i Jesu tale om bøn til sine disciple vil I komme til at tale om, hvilke løfter Gud giver i forhold til bønnen, og I vil dykke ned i, hvilken fantastisk gave bønnen er.

Indledning

Mange af de mennesker, som har oplevet store forandringer og undere med Gud, peger på bøn som en af de vigtigste faktorer i deres åndelige udvikling og et af de vigtigste redskaber for deres arbejde i troen på Jesus. Det kan fx være mennesker, som har oplevet, at rigtig mange er kommet til tro, eller er blevet forfulgt på grund af deres tro, I dette oplæg skal vi se på nogle eksempler fra Bibelen, hvor bøn får en central placering i disciplenes tjeneste.

Tag en runde: Del mindst én erfaring I hver især har haft med at bede.

Bøn

“Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.” (Matt 6,8)

Brug gerne lang tid sammen i bøn til Gud, hvor I takker ham for muligheden for at bede til en Gud, der lytter og handler. Del også gerne bedeemner. Lad der være tid til både at bede højt og bede stille.

I kan evt. lytte til en lovsang og lade den være jeres bøn:

Hoveddel 

Læs Matt 9,35-38 sammen.

Jesus ser, at folkeskaren har brug for hjælp, men sender ikke disciplene hen for at hjælpe. Jesus vil nemlig, at de skal bede til Gud om at sende folk til at hjælpe og til at fortælle om ham. Når man beder, tændes der ofte en brand i én selv for de mennesker, man beder for. Det vil Jesus åbenbart her, for i kapitel 10 sender Jesus sender disciplene ud to og to for at fortælle om ham. Her er bøn begyndelsen, og bøn forandrer den, der beder.

  1. Hvordan har du oplevet, at bøn forandrer?
  2. Hvilken plads har bøn i dit liv?
  3. Hvilke forventninger har du til bøn?

Læs Joh 15,7; 14,13; 15,16 og 16,23 sammen.

Jesus knytter store og tilsyneladende ubegrænsede løfter til bøn. Og han gør det igen og igen. Gud ønsker at opfylde vore bønner (15,7), og han giver os mulighed for at påvirke hans måde at handle på – ikke så det tjener vores egoisme, men så hans vilje kan ske. Ofte må man sætte ord på sine behov og ønsker, før de kan blive mødt.

Det betyder ikke, at Gud stiller al sin magt til rådighed for os og blindt opfylder alt, hvad vi forlanger af ham. Det ville vi nok alligevel heller ikke ønske, når alt kommer til alt. Vi kan fx ikke bede os selv eller andre i ulykke, for Gud vil det gode for os, fordi han elsker os.

Det betyder heller ikke, at Gud kun vil opfylde de bønner, som han alligevel havde tænkt sig at opfylde. Så ville løftet være tomt og ubrugeligt. Der er reel magt i den bøn, som bliver bedt oprigtigt i troen på Jesus, og der er ting, der ikke sker, hvis vi ikke beder, men det er altid op til Gud selv, om han vil lade vores bøn påvirke hans vilje.

  1. Tal sammen om, hvordan jeres erfaringer stemmer overens med disse løfter.
  2. Hvorfor kan det opleves, at løfterne ikke holder stik i praksis?
  3. Hvordan kan vi kristne blive bedre til at se, når Gud svarer “ja”?

Anvendelse

Den norske teolog Olav Valen-Sendstad har skrevet om bønnen:

“Ordet og bønnen er sjælens åndedræt: når vi modtager Ordet i hjertet ved at høre det, renser det vort indre menneske (jfr. 1. Pet. 1,22), og når vi udøser vort hjerte for Gud, forsvinder det urene og selviske. Men vi skal både ånde ind og ud. Et liv med Gud kan hverken opstå eller bestå ved kun at høre Ordet uden bøn, eller ved kun at bede uden at høre Ordet, men ved bedende at høre Ordet og ved hørende at bede til livets Gud.” (Ordet og Troen, side 7)

Det er altså livsnødvendigt, at vi som kristne øver os i at “trække vejret ind og ud”. Det kan vi blandt andet gøre ved at lytte til Guds Ord og ved at være sammen i bøn. 

Find alle sammen et bedeemne, som I ønsker at se opfyldt. Skriv en liste med alle emnerne på, som I hver kan få med hjem. Bed for hinandens bedeemner.

Næste gang I mødes kan I tale sammen om, hvordan det går med opfyldelsen af dem.

Lad være med at opgive, hvis I fejler, eller hvis I erfarer, at I ikke kan høre, hvad Gud vil sige til jer. Hold fast i følgende løfte, som Jesus også giver sine disciple og os: “Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.” (Joh 6,37).

Guds velsignelse over jeres liv med Gud.

Videre studie

Skrevet af Ukendt forfatter til Smågrupper.dk