Kristuskransen

Kristuskransen er et armbånd bestående af 18 perler. Hver perle udtrykker en side ved den kristne tro, der kan huske os på, at livet hører tæt sammen med Gud. Armbåndet kan derfor fungere som en håndgribelig redningskrans, der minder os om Gud og at være i bøn. Kristuskransen kan bruges sammen eller hver for sig.
Lav et forløb i dit fællesskab, hvor I gennemgår hver perle med udgangspunkt i Martin
Lönnebos bog om Kristuskransen.

Kristuskransen er en rigtig god mulighed for at prøve at bede sammen og blive opmærksom på flere aspekter af bønnen. Hvis du har lyst, kan du invitere andre som ikke er en del af et fællesskab, er søgende eller nye i troen. til at lave Kristuskransen sammen med dig.


Sprint introducerer Kristuskransen i denne undervisningsvideo med tilhørende samtale-ark, hvor han
blandt andet forklarer hver enkelt perles symbolik: https://imedia.dk/undervisning/video/kristuskransen

Armbåndet kan købes på Lohse.dk: https://lohse.dk/kristuskransen-med-gron-perle.html, hvor bogen af
Martin Lönnebo også kan købes: https://lohse.dk/kristuskransen-bog.html