Stationsbønner

Print på forhånd nogle sedler ud med forskellige bedeemner og hæng dem op i missionshuset som bønnestationer. I løbet af aftenen kan I så cirkulere rundt mellem de forskellige stationer og bede for det emne der er ved den station man er ved.

I kan bede for:

 • Alle arbejdsgrenene i jeres fællesskab, fx børneklubben og ungdomsarbejdet
 • Jeres by og at flere må blive kristne i den
 • Hver jeres hverdag og mødet med mennesker i jeres liv
 • Jeres naboer og kolleger
 • De kristne og for kirken i jeres by
 • At Helligånden må bo i jer og tale gennem jer
 • At vi må få mod og nød til at fortælle andre om vores tro
 • At Gud må sende mennesker til jeres fællesskab, og I må være åbne for at tage imod dem
 • Vælg én person, som du særligt vil bede for
 • At Helligånden må være med de mennesker, der fortæller andre om deres tro
 • At du selv må se, at du har brug for at tage imod Jesus og lære at tage imod, hvad han giver dig
 • Kærlighed til vore medmennesker
 • Guds vejledning og udrustning af hver enkelt af os til at vidne
 • Den åndelige kamp i vores lokalområde og i hele Danmark
 • Dine kære, der ikke tror på Jesus.

Hvis I vil, kan I evt. også præsentere forskellige måder at bede på, der kan være en station, hvor man kan tænde et lys, en station hvor man sidder på knæ og beder, en station hvor man kan fordybe sig i en af bibelens mange bønner eller en station med lovsang. Find gerne selv på flere.