Handler Gud kun, når vi beder?

Spørgsmål: Jeg har hørt postulatet: “Gud handler kun, når vi beder!” Er det sandt? På den ene side lyder det for utroligt, at den almægtige Gud skulle være så afhængig af mennesket. Der var jo nok ingen, der bad Gud om at skabe. På den anden side undervurderer jeg formodentlig bønnens kraft?

Svar: Dybest set tror jeg ikke, et menneske kan forstå bønnen og dens kraft til bunds. For bøn er samspil med den Almægtige Gud, som intet menneske kan fatte. Men noget kan dog siges: Bibelen taler klart om, at Gud handler, uden at vi har bedt ham om det. Du nævner selv Skabelsen, som intet menneske naturligvis har kunnet bede Gud om. Vi kunne også nævne Guds opdragelse af sit folk, Israel. Her bryder Gud gang på gang ind i deres forståelse af religion og vender op og ned på det hele. Og det har de slet ikke bedt ham om at gøre, tværtimod. Eller vi kunne nævne nogle af
de drømme, som Gud gav hedenske konger, uden at de overhovedet kendte Gud og kunne bede ham give dem drømme – og også uden at vi hører om nogen troende jøde har bedt Gud om det, se f.eks. Daniels Bog.

Samtidig taler Bibelen store ord om, at vi kristne har en enorm gave og opgave i bønnen. Vi kan ikke lave om på Guds vilje gennem bøn, men vores bøn kan være afgørende for, om Guds vilje kan ske eller ej. I Bibelen opfordres vi til at bede for os selv og for andre. Vi hører også, at hvis vi ikke beder, kan Gud ikke komme til at give os det, han gerne vil give os. Og vi opfordres f.eks. til at bede uophørligt.

Skal jeg samle alt dette sammen ganske kort, kan man vel sige:
Gud handler også uden vores bøn. Men langt hen ad vejen har han valgt at lade sine handlinger gå igennem vores bøn. Vores bøn giver altså Gud adgang til at handle. Eller for at bruge et billede: Gud svæver i en helikopter over vores liv. Han har en masse gaver, han gerne vil give os. Men han
må have en landingsplads for at kunne give os dem. Bønnen skaber denne landingsplads, så vi åbner os for at kunne modtage Guds gaver. Gud handler ikke kun, når vi beder. Men han ønsker, at vi skal bede, så han kan komme til at handle endnu mere.

Skrevet af Sprint Aagaard Korsholm til Jesusnet.dk