Stationsbønner

Print på forhånd nogle sedler ud med forskellige bedeemner og hæng dem op i missionshuset som bønnestationer. I løbet af aftenen kan I så cirkulere rundt mellem de forskellige stationer og bede for det emne der er ved den station man er ved. I kan bede for: Hvis I vil, kan I evt. også præsentere […]

Stationsbønner Læs videre »