Bøn

Diakoni og bøn

Diakoni betyder at tjene. I diakoni har vi fokus på, hvad vi kan gøre for at vise vores medmennesker Jesu kærlighed gennem handlinger frem for primært at sætte ord på den.  Vi kan tjene mennesker i bøn. Både ved konkret forbøn; ved at bede Gud vise os, hvem vi særligt skal tjene; eller at Gud […]

Diakoni og bøn Læs videre »

Jesus er vejen

Gud være os nådig og velsigne os,han lade sit ansigt lyse over os,så din vej kendes på jordenog din frelse blandt alle folkene. Folkene skal takke dig, Gud. Sl 67,2-4 Disse vers fra bibelen bruger jeg ofte som en bøn. Jeg beder om Guds nåde og velsignelse. Jeg beder om, at vi kristne må leve i

Jesus er vejen Læs videre »

Gud hører bøn

Så sendte Esajas, Amos’ søn, bud til Hizkija: Dette siger Herren, Israels Gud: Du har bedt til mig på grund af Assyriens konge Sankerib, og jeg har hørt dig. 2 Kong 19,20 I Bibelen er der mange eksempler på, at Gud svarer på bøn. Her skal vi se på et af dem: Ca. år 700

Gud hører bøn Læs videre »

Kast bekymringsbyrden

Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 1 Pet 5,7 Har du bekymringer? Bekymringer kan gøre én bange og nedtrykt. Tænk, hvis man kunne gøre sig fri af sin bekymringsbyrde. Kaste den fra sig og gå lettet videre.  Gud opfordrer os til at kaste al vores bekymring på ham. Det

Kast bekymringsbyrden Læs videre »