Bed, når du er bekymret

Alle kender til det at have bekymret sig over noget i kortere eller længere tid. Det kan være noget i skolen, som man bekymrer sig for, f.eks. opgaver, eksamener eller karakterer. Eller det kan være bekymringer over familiemedlemmers, venners eller ens eget helbred. Eller måske bekymrer man sig om, hvad andre tænker og mener om […]

Bed, når du er bekymret Læs videre »