Gud hører bøn

Så sendte Esajas, Amos’ søn, bud til Hizkija: Dette siger Herren, Israels Gud: Du har bedt til mig på grund af Assyriens konge Sankerib, og jeg har hørt dig. 2 Kong 19,20

I Bibelen er der mange eksempler på, at Gud svarer på bøn. Her skal vi se på et af dem:

Ca. år 700 f.Kr. oplevede Kong Hizkija, der var konge i Jerusalem, at den mægtige assyriske konge, Sankerib, sendte et trusselsbrev til Hizkija. Sankerib havde invaderet det ene land efter det andet og ville nu indtage Jerusalem. Sankerib hånede Gud ved at sige at alle de andre landes guder ikke havde kunnet redde dem fra assyrerne, så Israels Gud kunne heller ikke redde Jerusalem. 

Hizkija tog brevet med hen i Herrens tempel. Han bredte brevet ud for Guds ansigt og bad Gud om hjælp. Kort tid efter kom profeten Esajas med en besked fra Gud, om at Gud havde hørt Hizkijas bøn. Samme nat gjorde Gud et under, og Sankerib vendte tilbage til sit eget land uden at have skudt en eneste pil ind i Jerusalem. Gud hører bøn. Har du lagt mærke til et bønnesvar, Gud har givet dig? Nogle gange er Guds svar anderledes end vi forventer.

Lad os takke Gud: Tak Gud at du hører bøn. Amen.

Af Andrea Nygaard Christensen