Bøn er uundværlig i mission – Bøn som mission

Kort beskrivelse:

Mennesker i dag lærer Jesus at kende! Ikke fordi kirken eller kristne kan noget vildt, men fordi den Gud er for vild. Gud arbejder gennem bøn, og derfor er bøn fuldstændig uundværligt i mission. Dette oplæg lægger op til samtale om vigtigheden af bøn for Guds arbejde og konkrete værktøjer til hjælp til at bede sammen med hinanden for mennesker omkring jer, jeres by, land og vores verden. 

Inden I går i gang:

Til samlingen kan I med fordel bruge stearinlys, og hvis I er mange, så del jer gerne op i mindre grupper.

Tune in:

I en sang af Casting Crown synger de ”What if his people prayed?”, og det er egentlig et meget godt spørgsmål. Hvad vil der ske, hvis mennesker begyndte at bede til Gud? 

Tag en runde. Hvad kunne du drømme om hele verden ville bede for?  

Bøn:

Bed sammen ved på skift at tænde et lys og bed for det du nævnte før (eller noget andet, hvis du hellere vil det). Om man nævner det højt i bøn ved f.eks. at sige ”Vi beder for fred i vores verden” eller ”Vi beder for at studerende må lære Jesus at kende”, og så tænder lyset, eller bare er stille og tænder lyset – er helt op til dig. Gud hører alle bønner.

Hoveddel:

”Når Jesus siger, at vi skal følge ham; indbyder han os til at deltage i det frelsende arbejde, han allerede er i gang med! Det er derfor, bøn er så vigtig i evangelisation. Vi er nødt til at spørge 

Gud: Hvor er du allerede i gang i min verden, Herre? Hvem er de mennesker i mit liv, som du søger efter? Åbn mine øjne, så jeg kan se. Og det vil han gøre” sådan skriver foredragsholder og forfatter Rebecca Pippert i bogen ’Salt’ s. 69.

Læs sammen Joh 15,1-8

Tal om:

  1. Hvad tænker I det betyder, at vi er grene på vintræet?
  2. Hvordan har I det med at bede for at mennesker må lære Jesus at kende?
  3. Brug lidt tid på at dele erfaringer (både gode og svære) med bøn og mission. Er det noget I har prøvet før? Har I nogle oplevelser? Eller kender I nogen?

I v 5 står der, at når vi bliver i Jesus, så bærer vi frugt. Det vil sige at kender vi Jesus og har sagt ja tak til at tage imod den frelse han giver os, så må altså forvente at han bærer frugt igennem os. Det vil sige, at vi må forvente, at han vil arbejde på at mennesker på forstå hans kærlighed gennem os – det er for vildt! Det er ikke vores fortjeneste eller ansvar for som han siger i efterfølgende i v 5, så kan vi ikke gøre noget skilt fra ham. Derfor er bøn livsnærven i evangelisation for det er den måde vi kan lukke Jesus ind, så vi bliver i ham og kan lade ham gøre arbejdet gennem os. Og det må vi faktisk gerne forvente, at han gør. ”Hvis vi skal lære at vandre i Ånden, skal vi bede Helligånden om at føre os til de mennesker, som han søger efter – og regne med han gør det. Og når han gør det, skal vi være parate. Det er nemlig sådan at forventningerne er rodfæstet i tro, og det er meget vigtigt, hvis vores evangelisation skal bære frugt” fra Salt s. 71. 

Læs sammen Matt 9,35-38

Tal om:

  1. Forventer I at mennesker i dag kan lære Jesus at kende?
  2. Hvorfor tror I Jesus siger, at vi skal bede høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst i v 38? 
  3. Hvorfor tror I det er vigtigt at have tillid til Gud, hvis vores evangelisation skal bære frugt?

Udfordring:

Ud fra det I har talt sammen om er der så noget I kunne have lyst til at udfordre jer selv eller hinanden med. Det kunne f.eks. være hver dag en måned at bede for at ét menneske du holder af lærer Jesus at kende, skiftevis at minde hinanden om en gang i ugen at bede for at Gud må lede jer hen til mennesker, som han søger” osv.

Brug gerne lige 2 min på at tænke over en udfordring til dig selv, og tag en runde, hvor I kan dele jeres udfordring, hvis I har mod på det. Aftal evt. hvordan I kan minde hinanden om jeres udfordring.

Bøn:

Nu skal i aften ikke kun være tale om bøn om at mennesker må lærer Jesus at kende, men sæt nu tid af til faktisk at bede om, at mennesker må lære Jesus at kende! 

Et forslag til en måde at bede på kan være at aftale kun at bede sammen, hvor man både må bede højt og stille, men kun beder én sætning ad gangen f.eks. ”vi beder for min arbejdsplads”.
I kan både bede for vores verden, Danmark, og mere lokalt som jeres egen by / mennesker I kender. 

Skrevet af Kristina Eskildsen for Jesuslytter.dk