Danmarksbønnen

I anledningen af Store Bededag har vi fået skrevet en bøn for Danmark

Himmelske far.
Tak for vores land Danmark. Tak for velstand og tryghed. Tak for fred og frihed.
Vi beder for dem, der bor i lande med ufred, hungersnød og undertrykkelse. Vi beder om, at du vil lindre de lidende og beskærme de undertrykte.
Vi beder for dem i vores land, der har det svært. Vær med de hjemløse og syge, dem der kæmper med misbrug, og dem, der står ved siden af. Beskyt familier og ægteskaber. Vær med alle, der savner nære relationer. 
Vær med alle børn og unge og dem, der er forvirret og mistrives.
Velsign alle med magt. Vær med politikere i folketing, regioner og byråd. Vær med politi, domstole og journalister. Gud, lad din vilje ske. Lad magthavere være værn for de svage og magtesløse. 
Vi beder for vores by. Vær med dem, der arbejder på skoler, plejehjem og andre institutioner.
Vi beder for alle, der arbejder for mennesker i dit navn. Velsign alt kristent arbejde i vort land.
Amen

Skrevet af Peter Nord Hansen til Jesuslytter