Faste – en tid til refleksion

Faste i kristen betydning er en måde at være i fællesskab med Gud på. Man afholder sig fra noget og prioriterer i stedet tid sammen med Gud. Dermed minder vi også os selv om, at vores forhold til Gud er mere vigtigt end noget som helst andet. Derudover kan faste betragtes som et udråbstegn bag vores bønner.

I Bibelen læser vi om mange personer, der fastede bl.a. Jesus, Daniel og Paulus. Faste har også været brugt op igennem kirkehistorien. Man har traditionelt fastet fra mad. Men i sin bog ”Vejledning om fasten” skriver Peter Halldorf: ”Faste begynder med at vi ser på vores liv og vores måde at leve på. Vi stiller spørgsmål til os selv: Hvad i mit liv risikerer at tage for meget plads? Hvad trækker mig let i en retning jeg ikke ønsker? De svar jeg kommer frem til, hjælper mig med at udskille de områder, hvor jeg har behov for at faste”

Hvad synes du om idéen om at faste fra andre ting en mad? 

Hvad kunne du selv bedst forestille dig at faste fra?

I det følgende skal vi se lidt på steder i Bibelen som omhandler faste.

Læs Daniels bog 9,3. Dette er et af de steder i Bibelen hvor faste og det ”at gå i sæk og aske” nævnes samtidig. ”At gå i sæk og aske” er et ydre tegn på bod og omvendelse og en ny begyndelse. I de efterfølgende vers (v.4-v.19) kan man læse Daniels synds-bekendelses bøn og bøn om tilgivelse på vegne af sit folk.

Kan Daniels eksempel inspirere jer – i så fald hvordan?

Læs Matt. 9,15 og Matt. 6,16-18: Hvad kan vi lære om faste ud fra disse ord af Jesus?

Læs 2. Krøn. 20,1-24

Hvorfor udråbte kong Joshafat en faste? Hvordan foregik denne faste? Hvad sker der efterfølgende? Vi har fået til opgave af Jesus at gå hen og gøre alle folkeslag til hans disciple. Derved står vi kristne i en åndelig kamp. Kan 2. Krøn. 20,1-24 sige noget til os i dag i forhold til at udbrede Guds rige i Danmark?

Læs Apg. 13,1-3 + 14,23: I hvilke situationer bruges faste i disse bibelvers? Snak sammen om der er situationer i vores liv, hvor det ville være oplagt at faste

Det formodes at være sundt for kroppen at faste fra mad ind i mellem. Hvordan kunne det mon være godt for en kristens åndelige sundhed at faste – hvordan kunne det være godt for vores lands åndelig sundhed, hvis flere kristne fastede? 

Jesus sagde i Matt. 6,18 at man ikke skal faste synligt for mennesker, og i Matt. 6,5 står der, at når vi beder, skal vi ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. I 2. Krøn. 20 og Apg. 13 så vi eksempler på fælles-faste. 

Tal sammen om I mener, der er en modsætning imellem Jesu ord i Matt. 6,18 og den praksis med fælles-faste, som man også læser om i Bibelen.

Hvis du besluttede dig for at faste, skulle det så være alene, uden at andre vidste om det, eller ville du gerne gøre det i fællesskab med andre kristne. Hvorfor? Hvad kunne en evt. fælles-faste indebære?

Find konkret inspiration til hvordan du kan faste her.

Skrevet af Andrea Nygaard Christensen til Jesuslytter.dk