Forbøn – bøn som mission

Mange mennesker beder bønner, men mange beder ikke til Jesus. Som kristne er vores håb og bøn, at flere vil lytte til Jesus og komme til tro på ham. Det kan vi bede til Gud om – og vi kan også spørge mennesker, om vi må bede for dem. På den måde bliver bøn mission, og det er temaet for dette samtale-oplæg.

Vi kan ikke selv åbne menneskers hjerter for Jesus. Det kan kun Helligånden. Men vi kan lægge konkrete mennesker frem for Gud i bøn. Nogle gange med stor tålmodighed og i udholdenhed (læs Kol 4,2), for vi ved ikke, hvordan eller hvornår den enkelte kan komme til tro.

Tal med hinanden om, hvem I beder for om at få tro på Jesus, eller hvem I kunne bede for.

Vi kan også bede for de mennesker, der fortæller andre om deres tro. Det er også bøn som mission. Bed om, at de vil finde de rigtige ord og at ordene vil blive taget imod. Og vi kan også selv bede andre om forbøn, når vi skal fortælle om vores tro. 

Læs Kol 4,3 og Ef 6,19. Tal om, hvornår vi kan bede andre om denne slags forbøn? 

Nogle gange møder vi mennesker, som har brug for forbøn, men som vi ikke har talt med om tro. Det kan være, fordi de lider, er søgende eller kæmper med ting i deres liv. Nogle af os vil spørge, om vi må bede for dem, andre vil tænke det, men ikke få spurgt, og nogle overvejer ikke, at de kan bede for det menneske.

Hvilken af de tre beskrivelser genkender du fra dig selv?

Når vi tilbyder at bede for andre, vil mange af os oplever flere dilemmaer. Skal vi fortælle vedkommende, at vi beder for personen? Skal vi tilbyde konkret bøn her og nu? Eller skal vi prioritere at prøve at få talt om tro med vedkommende først?

Hvilke dilemmaer oplever du selv? Hvad kunne løsningen være?

Det kan være grænseoverskridende for mange af os at tilbyde forbøn for en person, vi ikke har talt tro med. Både fordi vi på den måde viser noget personligt om os selv, og det kan være blufærdigt. Måske kan vi have svært ved at finde en respektfuld måde at spørge på for os selv og for den anden.

Hvordan kan vi spørge, om vi må bede for en anden person, hvor vi både passer på os selv og respekterer den andens grænser?

Vi kan have forskellige grænser og være forskellige steder, når vi bruger bøn som mission. Vi skal ikke sammenligne os med hinanden, men i stedet hver især overveje, om vi skal bruge forbøn på en anden måde end vi gør nu. 

Begynd med to minutters stilhed og overvej, om du skal bruge forbøn på en anden måde end du gør nu? Snak derefter med hinanden om jeres overvejelser. 

I dag har I talt om flere forskellige former for bøn som mission. Til sidst kan I bruge tid på forbøn for hinanden. Før bønnen kan I have en runde, hvor alle siger en sætning om, hvad de har fået med i dag, og hvad de ønsker forbøn for.

Læs 1 Joh 5,14 og 1 Tim 2,4 som indledning til jeres bøn.

Skrevet af Maria Legarth til Jesuslytter.dk