Fadervor set med mellemøstlige øjne

Bønnen Fadervor er den samme over hele verden på alle mulige forskellige sprog. Den kommer jo fra Bibelen. Men selvom ordene er de samme, kan vi godt forstå dem forskelligt – og lægge særlig vægt på forskellige dele af bønnen – alt efter hvilken kultur, vi er præget af. 

Fadervor findes ikke i Koranen og tanken om Gud som vores himmelske Far er meget fjern fra Koranens billede af Gud.

 • Læs Fadervor sammen (Matt 6, 9-13). Hvilke ord i Fadervor synes du, vi lægger særligt vægt på i Danmark? Og hvilke dele af bønnen er særlig vigtige for dig? Og især: Hvilke ord tror du, at en kristen fra Mellemøsten vil lægge særlig vægt på? 
 • Helliget blive dit navn: Hvad betyder Guds hellighed for dig? Og hvad tror I, det betyder for en kristen fra for eksempel Iran eller Syrien?
 • Se på hele Fadervor igen: Hvad tror du er nyt for en tidligere muslim, nu han eller hun er blevet kristen?
 • Læs lignelsen om den fortabte søn (Luk 15, 11-32). Faren er et billede på Gud.
  • Hvad fortæller lignelsen om Guds faderkærlighed? Og hvordan passer det med dit eget billede af Gud som Far?
  • Hvordan tror du, at en muslim vil reagere på Guds faderkærlighed i lignelsen?
  • Hvordan tror du, at en tidligere muslim, som fornylig er blevet kristen, vil reagere på Guds faderkærlighed i lignelsen?
 • Den mellemøstlige del af kirken har typisk mere fokus på hele kroppen i deres tilbedelse af Gud. Har vi for stort fokus på ”hoved” og ”hjerte” i Danmark, når vi taler om tro, så vi glemmer kroppen? Hvis ja, hvad kan vi så gøre for at få kroppen med? Eller hvorfor synes du ikke, vi skal have kroppen mere i spil?
 • Kan du bede Fadervor sammen med din muslimske ven, eller er der dele af bønnen, han eller hun vil slå sig på?
 • Kan du bruge Fadervor til at snakke med din muslimske ven om Jesus? Hvordan i så fald?

Slut af med at bede Fadervor langsomt sammen, hvor én person leder bønnen og beder: ”Vor far, du, som er i himlene”, holder en pause, hvor alle kan bede deres egen bøn højt i relation til bønnen. For eksempel takke for, at vi må kalde Gud for vores far. Derefter beder bønnelederen næste del: ”Helliget blive dit navn”, holder pause til fri bøn osv. God fornøjelse og Guds velsignelse

Skrevet af Johane Ettrup Brande til Jesuslytter.dk