Store Bededag 2024

Har du overvejet, om I skal markere Store Bededag i år i jeres fællesskab? Ikke for at være politisk, men for at sætte fokus på, at denne dag har været sat i verden for at bede. Og for at bruge anledningen til at invitere nye med i jeres fællesskab omkring en god tradition. For selvom vi ikke længere har fri, kan vi godt bruge dagen på at bede og aftenen før på at spise hveder.

I kan vælge mange forskellige vinkler. Måske kan I mødes torsdag den 25. april om aftenen og spise hveder sammen og invitere nye med til en hyggeaften, hvor der er et kort oplæg om ideen med at spise hveder og bede? Hveder blev faktisk indført for at bageren ikke behøvede arbejde morgenen før Store Bededag, så han kunne holde dagen hellig.

I kan også mødes fredag den 26. april, hvor vi normalt ville have holdt fri for at markere Store Bededag til bønnevandring på en smuk forårsaften eller til en aften med bønnestationer, sådan som man har planlagt at gøre rundt i mange kirker i Danmark. I kan finde både skabeloner til bønnevandring og bønnestationer på jesuslytter.dk

Lad os sammen på kryds og tværs i hele Danmark bruge netop denne dag til at bede for vækkelse i vores land og åbne op for at lade bønnen være mission.