Tag en bøn med hjem

I kan gøre forbøn helt konkret ved en aften at lade alle få muligheden for at skrive en seddel med bede-emner på og lægge sedlerne i en skål. Når I går hjem, kan I tage en seddel med og bede for det, der står på sedlen. 

Alternativt skriver alle sit navn på en seddel, hvorefter de deles ud, så alle får en person, de skal bede for den næste uge. Hvis man deler sedlerne ud før kaffen, er der mulighed for at få spurgt personen, man har trukket, om der er noget, man særligt skal bede for.