Hvad hjælper min forbøn?

Spørgsmål: Jeg har en ven, som vendte sig bort fra troen for 2 år siden. Jeg har siden fast bedt for, at han må blive kristen igen. Jeg har haft det meget svært ved det, for jeg kan ikke se, at der sker noget. Min frustration går nu på, hvad gavner det at bede om en andens frelse? Hvem er det jeg skal overbevise, om at han skal omvendes? For er det da ikke lige så meget Guds ønske, som mit eget, at min kære ven skal blive omvendt? 


Svar:

Forbøn – en del af en åndskamp

Tak for dit spørgsmål om meningen med forbøn. Forbønnen har i alt fald to vigtige funktioner. For det første er den en del af åndskampen for din ven. Gud ønsker nemlig, at alle mennesker skal frelses, mens Satan ønsker, at ingen mennesker frelses. Samtidig har alle mennesker en fri vilje til at takke nej til Guds frelse, og når et menneske frelses, så er det Gud, som har gjort det muligt ved at skænke troen.

Så når din ven har valgt at vende Gud ryggen, har han mere eller mindre stillet sig udenfor Guds beskyttelse og givet den Onde mulighed for indflydelse. Nu kender jeg ikke den konkrete situation, men det kan nogle gange være meget tydeligt, at et menneske udsætter sig for en dårlig åndelig påvirkning. Dine bønner er med til at forringe Satans magt over din ven, og det mener jeg helt konkret. Vi tænker måske bare, at når Gud er almægtig, så kan Han selv beskytte dem, han vil, men sådan er den åndelige verden ikke. Forbøn er et utroligt vigtigt våben i kampen mod det onde og et fantastisk redskab til at lede mennesker til Gud. 

Din forbøn virker på dig selv

For det andet, så gør din bøn det meget nemmere for dig selv at tale med din ven. Det åbner dine øjne for, hvad du kan gøre og sige til hjælp for ham. Bønnen skærper vor opmærksomhed om det, som vi gerne vil opnå. Så når det belejlige øjeblik kommer, så ved du bedre, hvordan du skal gribe situationen an end, hvis du ikke havde bedt. 

Vore bønner skal ikke få solen til at skinne kraftigere, men i stedet fjerne nogle af de skyer og tågebanker, der kan skygge for solen.

Skrevet af Brian Christensen til Jesusnet.dk